www.ayas.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Ankara Nerededir ?

> Beypazarı Nerededir ?

> Kızılcahamam Nerededir ?

> Kaplıcalar Nerededir ?

Tarihi boyunca birçok medeniyeti barındıran Ayaş, Tarihi İpek yolu üzerinde şifalı sıcak suları, geleneksel Türk mutfağı lezzetleri, cumbalı evlerle bezenmiş sokakları, camileri, çeşmeleri, yeşili, tiftik keçisi, dutu, domatesi ev ve el sanatları ile birlikte anılarak tarih kokan şirin bir ilçedir.

Ankara'ya 58 km. uzaklıkta olan Ayaş duble yol ve havaalanına yakın olması nedeniyle sanki bir ilçe değil Başkentin bir bütünüdür. Tarihi, Kültürü, eğitimi ve Başkentin yönetimindeki bürokratları yetiştirmesi ile bu bütünlükten hiç kopmadan günümüze gelmiştir.

AYAŞ'IN TARİHİ :

Arkeolojik kazılardan ve M.T.A. tarafından yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır ki; Ayaş'ta tarihi devirler MÖ.2000 yıllarında Hititler ile başlamaktadır. Kazılar ve incelemeler sonucunda bulunan küp mezarlar, Hitit, Frig ve Helenistik devirlere ait seramikler, Çivi yazıları ve Hiyeroglifler bunun bir göstergesidir. Roma ve Bizans devirlerine ait paralar, Roma seramikleri, tarihi Roma hamamı Ayaş'ın tarihi zenginliğini bize anlatmaktadır.

1071 Malazgirt savaşı sonrası Oğuz Türklerinin Ayaş oymağı ilçeye yerleşmiş ve parlak, aydınlık gece anlamına gelen AYAŞ ilçeye ismini vermiştir. Selçuklu döneminde ilçede inşa edilen kale ve kaplıca bin yıldan beridir insanlığa şifa dağıtmaktadır.

Doğu ve batı ülkelerini birbirine bağlayan tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Ayaş birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini yitirmeden günümüze gelmiş tarihi bir dokuya sahiptir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine hanları, hamamları, çeşmeleri, camileri, bağ ve bahçeleri ile konu olmuştur.

Ayaş; Osmanlı İmparatorluğu zamanında coğrafi ve idari durumunun kendine sağaldığı imkânlardan faydalanarak ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerden hissedilebilir bir gelişme kaydetmiş ve bunun sonucu olarak da, ilimde, sanatta ve devlet idaresinde önemli kişiler yetiştirmiştir.

Ayaş'tan yetişen Bünyami-i Ayaşi, Vezir-i Azam Nişancı İsmail Paşa, Hekim Şaban Şifai, Seyit İsmail Paşa, Es'ad Muhlis Paşa, Muallim Şakir Efendi ve Sadullah Paşa gibi vezirler ve büyükelçiler Osmanlı İmparatorluğunun önemli isimlerindendir. Bu özelliğini yitirmeyen Ayaş Cumhuriyet döneminde de Başkent'in bürokrat düzeyini oluşturmakta ve Eğitim-Öğretime verdiği hassasiyeti günümüzde de göstermektedir.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

AYAŞ'TA YAYLA TURİZMİ VE TERMAL TURİZM :

Ayaş yerleşim alanı olarak bir vadi içinde olması sebebiyle yayla bakımından zengin, temiz havası yeşili ile eşsiz doğal güzelliğe sahiptir. Asartepe Barajı ve Kirazdibi Göleti ise yeşillik ile suyun buluştuğu muhteşem bir manzaraya sahiptir.

Ankara'nın ilçeleri maden suları bakımından zengindir. Ayaş ilçesinde bu zenginlikten payını almıştır. Üçüncü zamanın sonlarında dağların yükselmesi sırasında arazinin, yeraltının sıcak bölgelerine kadar çatlaması sonunda derinden gelen şifalı sular Ayaş'ı termal bir ilçe olma özelliğine kavuşturmuştur. Selçuklu İmparatorluğu zamanındaki kaplıcası ile insanlara sağlık dağıtan termal su sıcak su olması nedeniyle fizik tedavi olarak kullanılmaktadır ve son zamanlarda Ayaş' ta termal turizmin canlanmasını sağlamıştır.

Termal Suyun Özellikleri:

Sodyum, kalsiyum, klorürlü, sülfatlı, karbondioksitli, demirli, flüorürlü, radyoaktif, 52?C sıcaklığında mineralli termal sudur. (Toplam mineralizasyon 9404 mg/lt) Sağlık Bakanlığı tarafından hem içme hem de kaplıca ruhsatı verilmiştir. Fizik tedavi olarak kullanılan su berrak, renksiz ve kokusuzdur. Ayaş kaplıcalarının en büyük özelliği sıcak oluşudur. Sıcaklık özelliğinden dolayı eşine çok az rastlanan kaplıcamız tanınmaya ve ünlenmeye layıktır. Sıcaklığından dolayı içimi de kolaydır.

Tedavi olarak banyo uygulamalarında kemik hastalıkları, cilt hastalıkları, ortopedik, nörolojik sekeller, felç ile tüm romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda içme uygulamalarında ise karaciğer, mide, bağırsak sistemi ile safra kesesinin fonksiyonel rahatsızlıklarında, böbrek tembelliğinde etkilidir.

Termal suyu ve tarihi yapıları ile birlikte termal turizm kenti olma çalışmaları ilçede başlamıştır.